Net-help.dk

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Powershell

Adding mac address to AD

Et par powershell commandoer til smide en pc's mac adresse op i ad, praktisk i forhold til f.eks et WOL script

Import-Module ActiveDirectory
$mac="11:22:33:44:55:66"
Set-ADComputer -Identity <computernavn> -add @{'networkAddress'=$mac}

Fjern data lagt i "netwokAddress" attributten

Set-ADComputer -Identity <computernavn> -clear networkAddress

Data kan ses via
get-ADComputer <computernavn> -Properties networkAddress

Men husk at der går lidt tid før det er replikeret rundt i AD.

 

Registry Uninstall info

Lidt Powershell script for at hente (un)install informationer ud af Registry på en windows maskine

I tilfælde af en 32 bit maskine, vil det hele ligge her.

$RegPath="HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall"
 foreach ( $key in dir $RegPath ) {(get-itemproperty -path registry::$key).DisplayName}

 På 64 bit maskiner vil det meste ligger herunder, samt lidt I ovenstående også.

$RegPath6432="HKLM:\Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall"
 foreach ( $key in dir $RegPath6432) {(get-itemproperty -path registry::$key) | ft DisplayName, Uninstallstring}

hvis man vil "cd" rundt I registry kan det klares via CD HKCU: eller CD HKLM: for at skifte til at browse I registry.

 

Lidt Batch Rename med Powershell

Et lille Powershell Script til at rydde op i TDCPlay's træls brandings i filer.


Param
(
[parameter(mandatory=$true,HelpMessage="Angiv RootPath til mappe med filer, ok?")][ValidateNotNullOrEmpty()]$RootPath
)

$AllFiles = Get-ChildItem $RootPath -recurse

foreach ($item in $AllFiles) {

$Ext =  $item.Extension
Switch($Ext)
{
".mp3" {
$OldName = $item.FullName
$NewFilePath = $item.DirectoryName.Replace("TDCPLAY_","")
if (( Test-Path $NewFilePath) -ne $true )
{
New-Item $NewFilePath -type directory
}
$NewFileName = $item.name.Replace("TDCPLAY_","")
$New = $NewFilePath + "\" + $NewFileName
Copy-Item $OldName $New
}
".wma"  {$item.Delete}
".m3u"  {$item.Delete}

}

}
}

Last Updated on Saturday, 19 May 2012 20:01